วันที่อัพเดท วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
แนะนำประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศกัมพูชา

    ชื่อทางการ : ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)   ที่ตั้ง :   ตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทิศเหนือติดกับประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์) และลาว (แขวง อัตตะปือและจำปาสัก) ทิศตะวันออกติดเวียดนาม (จังหวัดกอนทูม เปลกู ซาลาย ดั๊กลั๊ก ส่องแบ๋ เตยนิน ลองอาน ด่งท๊าบ อันซาง และเกียงซาง) ทิศตะวันตกติดประเทศไทย (จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด) และทิศใต้ติดอ่าวไทย   พื้นที่ :  181,035 ตารางกิโลเมตร หรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย เส้นเขตแดนโดยรอบประเทศยาวประมาณ 2,000 กิโลเมตร โดยมีเส้นเขตแดนติดต่อกับประเทศไทยยาว 798 กิโลเมตร   เมืองหลวง :  [...]

วันที่อัพเดท วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
แนะนำประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศพม่า

  ชื่อทางการ :  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (The Republic of the Union of Myanmar)   ที่ตั้ง :  ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับจีน (2,185 กิโลเมตร) ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับลาว (235 กิโลเมตร) และไทย (2,401 กิโลเมตร) ทิศตะวันตกติดกับอินเดีย (1,463 กิโลเมตร)และบังกลาเทศ (193 กิโลเมตร)ทิศใต้ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล   พื้นที่ :   657,740 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 1.3 เท่าของไทย)   เมืองหลวง :  นครเนปิดอว์ (Nay Pyi Taw) ประชากร :  58.38 ล้านคน   ภูมิอากาศ :  มรสุมเขตร้อน ด้านหน้าเทือกเขาอาระกัน ฝนตกชุกมาก  ภาคกลางตอนบนเเห้งเเล้งมาก  เพราะมีภูเขากั้นกำบังลม ภาคกลางตอนล่าง [...]

วันที่อัพเดท วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
เเนะนำประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศลาว

  ชื่อทางการ :  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic)   ที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ทางหนือของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทิศเหนือติดกับจีน ทิศตะวันตกติดกับพม่าและไทย ทิศตะวันตกติดกับเวียดนาม และทิศใต้ติดกับกัมพูชา เป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล พื้นที่ :   236,880 ตร.กม. (1/2 เท่าของประเทศไทย) เมืองหลวง :  นครหลวงเวียงจันทน์ (Vientiane) ประชากร :   ประมาณ 6 ล้านคน (2552) ภูมิอากาศ :  มีสภาพอากาศเเบบเขตร้อน มีฝนตกชุกระหว่างเดือนพฤษภาคม ภึงเดือนกันยายน อุณหภูมิเฉลี่ยที่นครหลวงเวียงจันทร์ 25 องศษเซลเซียส (มกราคม)   เเละ36-37 องศษเซลเซียส (เมษายน) ปริมาณฝนเฉลี่ย 1,715 มิลลิเมตร ต่อปี ภาษา :   ภาษาลาว   ศาสนา :   [...]

วันที่อัพเดท วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
เเนะนำประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศบรูไน

  ชื่อทางการ :  รัฐบรูไนดารุสซาลาม (State of Brunei Darussalam)   ที่ตั้ง :  ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว(ละติจูดที่ 5 เหนือเส้นศูนย์สูตร) ในทะเลจีนใต้ เเบ่งออกเป็น 4 เขต คือ เขต Brunei-Muara เขต Belait เขต Temburong เเละเขต Tutong   พื้นที่ :   5,765 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ร้อยละ 70 เป็นป่าไม้เขตร้อน   เมืองหลวง :   บันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan)   ประชากร :   401,890 คน ( ปี 2555)   ภูมิอากาศ :  อากาศทั่วไปค่อนข้างร้อนชื้น มีปริมาณฝนตกค่อนข้างมาก [...]

วันที่อัพเดท วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
เเนะนำประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศสิงคโปร์

      ชื่อทางการ :  สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)   ที่ตั้ง :  สิงคโปร์ตั้งอยู่บนตำเเหน่งยุทธศาสตร์โดยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางเรือของเอเชีย เป็นเกาะ (island city-state) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาเลย์ (ห่างจากคาบสมุทรประมาณ 137 กิโลเมตร) ทิศเหนือติดกับรัฐยะโฮร์ มาเลเซีย (Johor Bahru) ทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต้ ทิศตะวันตกติดมาเลเซียและช่องแคบมะละกา ทิศใต้ติดช่องแคบมะละกา ใกล้กับเกาะเรียล(Riau) ของอินโดนีเซีย พื้นที่ :   699.4 ตารางกิโลเมตร (ประมาณเกาะภูเก็ต)   เมืองหลวง :   สิงคโปร์   ประชากร :  4.6 ล้านคน   ภูมิอากาศ :   อากาศร้อนชื้น เเละฝนตกตลอดทั้งปี   ภาษา :   ภาษาประจำชาติ คือ ภาษามาเลย์ [...]

12


ความคิดเห็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน