“  แนะนำประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศพม่า  ”

วันที่อัพเดท
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
โดย aditor

 

ชื่อทางการ :  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (The Republic of the Union of Myanmar)

 

ที่ตั้ง :  ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับจีน (2,185 กิโลเมตร) ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับลาว (235 กิโลเมตร) และไทย (2,401 กิโลเมตร) ทิศตะวันตกติดกับอินเดีย (1,463 กิโลเมตร)และบังกลาเทศ (193 กิโลเมตร)ทิศใต้ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล

 

พื้นที่ :   657,740 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 1.3 เท่าของไทย)

 

เมืองหลวง :  นครเนปิดอว์ (Nay Pyi Taw)


ประชากร :  58.38 ล้านคน

 

ภูมิอากาศ :  มรสุมเขตร้อน ด้านหน้าเทือกเขาอาระกัน ฝนตกชุกมาก  ภาคกลางตอนบนเเห้งเเล้งมาก  เพราะมีภูเขากั้นกำบังลม ภาคกลางตอนล่าง เป็ฯดินดอนสามเหลี่ยมปากเเม่น้ำขนดใหญ่ ปลูกข้าวจ้าว ปอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศค่อนข้างเย็น เเละค่อนข้างเเห้งเเล้ง มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว

 

ภาษา :    เมียนมาร์/พม่า


ศาสนา :    ศาสนาพุทธ (ร้อยละ 89)    ศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 5)      ศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 4)     อื่น ๆ (ร้อยละ 2)

 

สกุลเงิน : จ๊าต


ระบอบการปกครอง :  รัฐสภาที่สมาชิกมาจากการเลือกตั้ง โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขประเทศและหัวหน้ารัฐบาล

Bookmark this post: Post To Delicious! Post To Digg! Post To Furl! Post To Reddit! Post To Technorati! Post To Yahoo! Post To Stumble Upon! Post To Google! Post To Squidoo! Post To Bloglines! Post To Bookmark.it!


บทความที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน